MESSITOETUSE TAOTLUSE ANKEET


TAOTLEJA ANDMED

Ettevõtte nimi:

Неверный Ввод
Ettevõtte juriidiline vorm:

Неверный Ввод
Äriregistrikood:

Неверный Ввод
Registreerimise kuupäev:


Неверный Ввод
Ettevõtte juriidiline aadress ja kontaktandmed:

Неверный Ввод
Ettevõtte tegutsemiskoht:

Неверный Ввод
Ettevõtte peamised tegevusalad (osakaal käibest, %):

Неверный Ввод Netokäive eelmisel majandusaastal (tuh.eurot)

Неверный Ввод
Ettevõtte töötajate arv (täistööajaga töötajad) taotluse esitamisel:

Неверный Ввод
Ettevõtte juht/allkirjaõiguslik esindaja:

Неверный Ввод
Kontaktisik:

Неверный Ввод

MESSI ANDMED


Messi nimi:

Неверный Ввод
Toimumise aeg ja koht:

Неверный Ввод
Messil osalemise eesmärk:

Неверный Ввод

Messil osalemise eelarve (summad koos käibemaksuga):

Kulu liik Omafinantseering, eurot Messitoetus, eurot Kulud kokku, eurot
Osavõtumaks

Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод
Messiboksi/väljapanekukoha maksumus

Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод
Stendi/ väljapaneku kujundus ja paigaldus

Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод
Messiks vajalikud info-ja/ või reklaamtrükiste kujundus ja trükkimine

Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод
Muud kulud

Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод
Kulud kokku:

Неверный Ввод

 


Taotletava messitoetuse suurus (eurot, koos käibemaksuga):

Неверный Ввод
Kui ettevõtja planeerib renditud näitusepinda kasutada koos teiste ettevõtjatega, loetleda kaaseksponentide nimed:

Неверный Ввод

KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID


Ettevõtte viimase majandusaasta aruanne, FIE-l eelmise aasta tuludeklaratsiooni E-vorm Tõend maksuametist maksuvõlgnevuste puudumise kohta

Неверный Ввод
Meie, allakirjutanud, tõendame, et kõik käesolevas finantseerimise taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged. Anname Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile õiguse kontrollida ja täpsustada kõiki esitatud andmeid nende algallikatest. Käesolevas finantseerimise taotluses ja selle lisades valeandmete esitamise korral võib Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet taotluse muid põhjusi esitamata tagasi lükata.

TAOTLEJA


Nimi:

Неверный Ввод
Kuupäev

Неверный Ввод
Teie Email (*)

Неверный Ввод