Info fondide kohta

Allpool on loetletud fondid ja organisatsioonid, kelle kaudu võib saada tagastamatut finantsabi projektide elluviimisel.

FondTegevusvaldkond
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EAS, KredEx) Ettevõtlus, turism
Euroopa Liidu struktuurifondid Kaasabi vähearenenud regioonide majanduse arengule
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Esindus Eestis Koostöö arendamine Põhja- ja Baltimaadega ning Venemaa loodeosaga, kultuuriline vahetus, stipendiumid
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Looduskaitse

Integratsiooni Sihtasutus

Lõimumisele kaasaaitamine, eesti keele õpe
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond  Eesti rahvuskultuuri stipendiumid ja toetamine
SA Archimedes  Noorsooprogrammid, haridus- ja teadusprogrammid
Avatud Eesti Fond  Eesti ühiskonna arendamine
Kultuurkapital  Kirjandus, kunst, arhitektuur, füüsiline kultuur ja sport
Viimati muudetud Neljapäev, 13 Jaanuar 2022 10:56