Ettevõtluse toetamise süsteem linnas

Narva kohalik omavalitsus tegeleb aktiivselt ettevõtluse arengu ja uute töökohtade tingimuste loomisega linnas. Linnast on võimalik taotleda järgmisi toetusi: