Toetus messidel osalemiseks

Toetakse Narva linna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist messidel.

Toetuse ülemmääraks on 1597,79 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas, kuid mitte rohkem 50 % messi kogukuludest.

Toetuse eraldamisel ja väljamaksmisel arvestatakse ainult neid kulusid, mis on Messitoetuse eraldamise korras sätestatud.

Messitoetuse eraldamise kord ja vormid
Messitoetuse eraldamise kord
Messitoetuse taotluse ankeet
Messil osalemise aruanne
Vähese tähtsusega abi teatise vorm

 

Viimati muudetud Kolmapäev, 12 Jaanuar 2022 15:23