Viga
  • XML Parsing Error at 6:8. Error 76: Mismatched tag

Toetus messidel osalemiseks

Toetakse Narva linna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist messidel.

Toetuse ülemmääraks on 1597,79 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas, kuid mitte rohkem 50 % messi kogukuludest.

Toetuse eraldamisel ja väljamaksmisel arvestatakse ainult neid kulusid, mis on Messitoetuse eraldamise korras sätestatud.

Messitoetuse eraldamise kord ja vormid

Viimati muudetud Neljapäev, 07 Märts 2019 15:01