Ettevõtluse statistika

 

Seisuga 

20.02.2017

Seisuga 

06.02.2018

Seisuga

11.03.2019

Seisuga

20.01.2020

Seisuga

19.01.2021

Registreeritud Äriregistris   (äri- ja mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused), sh: 5023 5045 5258 5293 5520
Äriühingud, sh  4045
4031 4215 4236 4436
AS (Aktsiaseltsid) 34  29  28 28  28
F.I.E. (Füüsilisest isikust ettevõtjad) 937  926  948 920  898
TÜH (Tulundusühistud)  119 119  119 119  117
OÜ (Osaühingud)   2699 2697  2861 2902  3118
TÜ (Täisühingud)  70  71  71 69  68
UÜ (Usaldusühingud)  181 183  188 198  207
Välismaa äriühingu filiaal 5 6  5 4 4
Korteriühistud   425 427 429 431
Mittetulundusühingud 925  525 549 562 588
Sihtasutused 13 11 11 12 12
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, sh: 53 53
51 50 49
Riigi ametiasutused 2  2 1  1
Omavalitsuse ametiasutused 51 51  49 49  48

 

 

 

Viimati muudetud Esmaspäev, 15 Märts 2021 16:32