Viga
  • XML Parsing Error at 6:8. Error 76: Mismatched tag

Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maksu maksavad kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevusega kaasneb Narva linna valduses üldkasutatavate teede ja tänavate, väljakute ja platside, parkide, puhkealade ja haljasalade täielik või osaline sulgemine ehitus- või remonttööde läbiviimiseks, ajutiste kauplemiskohtade organiseerimiseks, demonstratsioonide, rongkäikude, kultuuri-, spordi- ja muude ürituste läbiviimiseks.

Maksumäärad diferentseeritakse olenevalt tee, tänava või väljaku tüübist ja kehtestatud Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud „Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks" määruses.
Maks tasutakse enne loa saamist teede, tänavate, väljakute, puhkealade jm, sulgemiseks.

„Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks" määrus

 

Viimati muudetud Esmaspäev, 22 Veebruar 2016 23:03