Viga
  • XML Parsing Error at 6:8. Error 76: Mismatched tag

Reklaamimaks

Reklaamimaksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud omavalitsuse territooriumil paigaldatud, samuti omavalitsuse territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud kuulutustelt ja reklaamilt. Maksustamisele kuuluvate kuulutuste ja reklaami ning nende paigutuskohtade loetelu kehtestab linnavolikogu. Reklaamimaksu arvestatakse reklaamimaksu deklaratsiooni alusel, lähtudes maksumäärast, mis on loetletud Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud reklaamimaksumääruses.

Reklaamimaksumäärus ja reklaamimaksu deklaratsioon

 

Viimati muudetud Neljapäev, 08 Jaanuar 2015 13:51