Riiklikud maksud

Eesti maksusüsteem

Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest.
Riiklikud maksud laekuvad riigieelarvesse. Kohalikud maksud laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse.

2020. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus.

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
  • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilise isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
  • Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot  ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus. 
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 540 eurot (2019. aastal kehtinud 500 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 178,20 eurot kuus.
  • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%.
  • Kogumispensioni makse määr on 2%.

 Lisainfo: Maksu- ja Tolliamet http://www.emta.ee