Asukoht ja logistika

 

Narva linn asub Kirde-Eestis Venemaa piiri ääres, Tallinnast 211 km ida ja Sankt-Peterburist 150 km lääne pool. Linn paikneb Narva jõe vasakkaldal, 14 km kaugusel tema suubumisest Soome lahte. Narva jõe suudmes asub kuurortlinn Narva-Jõesuu.

 

Narva kuulub Ida-Virumaa koosseisu ning on Ida-Eesti suurim linn.

Narva linn on ühinenud ülemaailmse liikumisega "Child Friendly City" ja 2004.a. omistati linnale "Laste- ja noortesõbraliku linna" tiitel.

Narvas elab 1. jaanuari 2020 a seisuga 55 907 inimest. Asustustihedus on 810 inimest /km2.

Maakonnakeskuse Jõhvini on 48 km. Kaugus Narva ja teiste suuremate Eesti linnade vahel on: Tartusse – 1178 km, Kohtla-Järvele – 57 km, Pärnusse – 291 km, Haapsallu – 312 km, Valka – 264 km.

Kolme suure veekogu – Soome lahe, Narva veehoidla ja Peipsi järve lähedus mõjutab suuresti kohalikku kliimat. Talv on pehme (keskmine temperatuur –5,2 C), suvi jahe (keskmine temperatuur +16,0 C).

Peamisteks loodulikeks objektideks on Narva jõgi, Narva veehoidla, muud väikesed veekogud ja Tallinna maanteest põhja poole jääv kõrge paekallas. Tähelepanu köidab ka Balti elektrijaama tuhaplatoo.

Linna põhimäärus on peamine kohaliku omavalitsuse tegеvust reguleeriv dokument, millega võib tutvuda siin.

 

Viimati muudetud Kolmapäev, 04 Märts 2020 15:03