Viga
  • XML Parsing Error at 6:8. Error 76: Mismatched tag

Rahvastik

 Rahvastik Photo: Irina Kivimäe

 

Narva linn on ühinenud ülemaailmse liikumisega "Child Friendly City" ja 2004.a. omistati linnale "Laste- ja noortesõbraliku linna" tiitel.

Narvas elab 1. jaanuari 2020 a seisuga         55 907 inimest. Asustustihedus on 810 inimest /km2.

Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis (01.01.2020)

VanusegruppKokkuMehedNaised
0-4 2182 1135 1047
5-9  2440 1244 1196
10-14  2967 1543 1424
15-19  2769 1418 1351
20-24  1912 1060 852
25-29  2161 1128 1033
30-34  3608 2003 1605
35-39  3591 1888 1703
40-44  3523 1730 1793
45-49  4236 2099 2137
50-54  3707 1684 2023
55-59  4460 1969 2491
60-64  4743 1989 2754
65-69  4453 1683 2770
70-74  3287 1138 2149
75-79  1961 538 1423
80-84  2435 587 1848
85+  1472 251 1221
Kokku 55 907 25 087 30 820

 

Elanikkonna rahvuslik koosseis

RahvusArv (01.01.2020)%
Estlased 2 041 3,6
Venelased 46 590 83,3
Ukrainlased 1 329 2,4
Valgevenelased 1 032 1,8
Soomlased 325 0,6
Tatarlased 254 0,5
Muud rahvused 1 334 2,4
Rahvus teadmata 3 002 5,4

 Elanikkonna jagunemine kodakondsuse järgi

Kodakondsus Arv (01.01.2020) %
Eesti 27 127 48,5
Vene 20 144 36,0
Ukraina 263 0,5
Valgevene 64 0,1
Läti 129 0,2
Leedu 107 0,2
Määramata 7 626 13,6
Muud 441 0,9
Andmed puuduvad 6 0,01
Viimati muudetud Neljapäev, 06 Veebruar 2020 11:05