Viga
  • XML Parsing Error at 6:8. Error 76: Mismatched tag

Rahvastik

 Rahvastik Photo: Irina Kivimäe

 

Narva linn on ühinenud ülemaailmse liikumisega "Child Friendly City" ja 2004.a. omistati linnale "Laste- ja noortesõbraliku linna" tiitel.

Narvas elab 1. jaanuari 2019 a seisuga         57 842 inimest. Asustustihedus on 838 inimest /km2.

Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis (01.01.2019)

VanusegruppKokkuMehedNaised
0-4 2285 1178 1107
5-9  2538 1302 1236
10-14  2993 1537 1456
15-19  2739 1429 1310
20-24  1966 1106 860
25-29  2671 1471 1200
30-34  3811 2146 1665
35-39  3706 1929 1777
40-44  3866 1936 1930
45-49  4285 2150 2135
50-54  3981 1849 2132
55-59  4764 2114 2650
60-64  4800 2023 2777
65-69  4516 1714 2802
70-74  2815 975 1840
75-79  2358 648 1710
80-84  2283 556 1727
85+  1465 252 1213
Kokku 57 842 26 315 31 9527

 

Elanikkonna rahvuslik koosseis

RahvusArv (01.01.2019)%
Estlased 2 092 3,6
Venelased 47 900 82,8
Ukrainlased 1 367 2,4
Valgevenelased 1 071 1,9
Soomlased 350 0,6
Tatarlased 271 0,5
Muud rahvused 1 527 2,6
Rahvus teadmata 3 264 5,6

 Elanikkonna jagunemine kodakondsuse järgi

Kodakondsus Arv (01.01.2019) %
Eesti 27 742 48,8
Vene 20 798 36,0
Ukraina 233 0,4
Valgevene 57 0,1
Läti 153 0,2
Leedu 122 0,2
Määramata 8 054 13,9
Muud 676 1,2
Andmed puuduvad 7 0,01
Viimati muudetud Kolmapäev, 23 Jaanuar 2019 14:43