Viga
  • XML Parsing Error at 6:8. Error 76: Mismatched tag

Rahvastik

 Rahvastik Photo: Irina Kivimäe

 

Narva linn on ühinenud ülemaailmse liikumisega "Child Friendly City" ja 2004.a. omistati linnale "Laste- ja noortesõbraliku linna" tiitel.

Narvas elab 1. jaanuari 2018 a seisuga         58 610 inimest. Asustustihedus on 849 inimest /km2.

Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis (01.01.2018)

VanusegruppKokkuMehedNaised
0-4 2356 1196 1160
5-9  2632 1368 1264
10-14  2944 1496 1448
15-19  2697 1437 1260
20-24  2032 1124 908
25-29  3146 1732 1414
30-34  3850 2131 1719
35-39  3673 1919 1754
40-44  4009 2115 2162
45-49  4248 2116 2132
50-54  4092 1893 2199
55-59  5008 2199 2809
60-64  4763 2013 2750
65-69  4422 1679 2743
70-74  2377 806 1571
75-79  2820 790 2030
80-84  2071 480 1591
85+  1470 264 1206
Kokku 58 610 26 641 31 969

 

Elanikkonna rahvuslik koosseis

RahvusArv (01.01.2018)%
Estlased 2114 3,6
Venelased 48535 82,8
Ukrainlased 1393 2,4
Valgevenelased 1116 1,9
Soomlased 371 0,6
Tatarlased 276 0,5
Muud rahvused 1507 2,6
Rahvus teadmata 3298 5,6

 Elanikkonna jagunemine kodakondsuse järgi

Kodakondsus Arv (01.01.2018) %
Eesti 27951 47,7
Vene 21134 36,0
Ukraina 225 0,3
Valgevene 58 0,1
Läti 152 0,3
Leedu 113 0,2
Määramata 8300 14,2
Muud 634 1,1
Andmed puuduvad 43 0,1
Viimati muudetud Kolmapäev, 14 Veebruar 2018 11:10