Rahvastik

 Rahvastik Photo: Irina Kivimäe

 

Narva linn on ühinenud ülemaailmse liikumisega "Child Friendly City" ja 2004.a. omistati linnale "Laste- ja noortesõbraliku linna" tiitel.

Narvas elab 1. jaanuari 2023 a seisuga         53 626 inimest. Asustustihedus on 780,5 inimest /km2.

Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis (01.01.2023)

VanusegruppKokkuMehedNaised
0-4 1 817   957   860
5-9  2 416 1 247 1 169
10-14  2 639 1 381 1 258
15-19  2 857 1 446 1 411
20-24  2 112 1 159   953
25-29  1 694   916   778
30-34  2 788 1 494 1 294
35-39  3 663 1 960 1 703
40-44  3 448 1 764 1 684
45-49  3 737 1 821 1 916
50-54  3 926 1 897 2 029
55-59  3 804 1 687 2 117
60-64  4 645 1 933 2 712
65-69  4 317 1 674 2 643
70-74  3 892 1 349 2 543
75-79  2 011   605 1 406
80-84  2 080   485 1 595
85+  1 780   325 1 455
Kokku 53 626 24 100 29 526

 

Elanikkonna rahvuslik koosseis

RahvusArv (01.01.2023)%
Estlased 3 133 5,8
Venelased 45 278 84,4
Ukrainlased 1 737 3,2
Valgevenelased 912 1,7
Soomlased 309 0,6
Tatarlased 244 0,5
Muud rahvused 1 449 2,7
Rahvus teadmata 564 1,1

 Elanikkonna jagunemine kodakondsuse järgi

Kodakondsus
Arv (01.01.2023) %
Eesti 26 253 49,0
Vene 18 730 34,9
Ukraina 861 1,6
Valgevene 68 0,1
Läti 134 0,2
Leedu 124 0,2
Määratlemata 6 931 12,9
Muud 512 1,0
Andmed puuduvad 13 0,0 (0,02)

Allikas: Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo

Viimati muudetud Esmaspäev, 16 Jaanuar 2023 15:42