Rahvastik

 Rahvastik Photo: Irina Kivimäe

 

Narva linn on ühinenud ülemaailmse liikumisega "Child Friendly City" ja 2004.a. omistati linnale "Laste- ja noortesõbraliku linna" tiitel.

Narvas elab 1. jaanuari 2022 a seisuga         53 982 inimest. Asustustihedus on 785 inimest /km2.

Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis (01.01.2022)

VanusegruppKokkuMehedNaised
0-4 1 905   991   914
5-9  2 429 1 250 1 179
10-14  2 712 1 424 1 288
15-19  2 823 1 393 1 430
20-24  1 973 1 129   844
25-29  1 777   949   828
30-34  3 142 1 692 1 450
35-39  3 525 1 887 1 638
40-44  3 421 1 764 1 657
45-49  3 964 1 919 2 045
50-54  3 723 1 804 1 919
55-59  4 035 1 791 2 244
60-64  4 691 1 949 2 742
65-69  4 380 1 680 2 700
70-74  3 744 1 298 2 446
75-79  1 721   494 1 227
80-84  2 410   576 1 834
85+  1 607   284 1 323
Kokku 53 982 24 274 29 708

 

Elanikkonna rahvuslik koosseis

RahvusArv (01.01.2022)%
Estlased 2 679 5,0
Venelased 46 423 86,0
Ukrainlased 1 234 2,3
Valgevenelased 942 1,7
Soomlased 307 0,6
Tatarlased 245 0,4
Muud rahvused 1 384 2,6
Rahvus teadmata 768 1,4

 Elanikkonna jagunemine kodakondsuse järgi

Kodakondsus
Arv (01.01.2022) %
Eesti 26 531 49,2
Vene 19 165 35,5
Ukraina 291 0,5
Valgevene 64 0,1
Läti 125 0,2
Leedu 124 0,2
Määramata 7 205 13,4
Muud 477 0,9
Viimati muudetud Kolmapäev, 19 Jaanuar 2022 15:39