Rahvastik

 Rahvastik Photo: Irina Kivimäe

 

Narva linn on ühinenud ülemaailmse liikumisega "Child Friendly City" ja 2004.a. omistati linnale "Laste- ja noortesõbraliku linna" tiitel.

Narvas elab 1. jaanuari 2021 a seisuga         55 138 inimest. Asustustihedus on 799 inimest /km2.

Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis (01.01.2021)

VanusegruppKokkuMehedNaised
0-4 2075 1086 989
5-9  2447 1253 1194
10-14  2777 1437 1340
15-19  2845 1418 1427
20-24  1950 1122 828
25-29  1928 996 932
30-34  3421 1888 1533
35-39  3560 1904 1656
40-44  3478 1745 1733
45-49  4127 2016 2111
50-54  3727 1753 1974
55-59  4239 1873 2359
60-64  4730 1968 2762
65-69  4469 1687 2782
70-74  3643 1279 2364
75-79  1742 472 1270
80-84  2439 590 1849
85+  1548 289 1259
Kokku 55 138 24 776 30 362

 

Elanikkonna rahvuslik koosseis

RahvusArv (01.01.2021)%
Estlased 2 414 4,4
Venelased 47 269 85,7
Ukrainlased 1 302 2,4
Valgevenelased 999 1,8
Soomlased 315 0,6
Tatarlased 249 0,4
Muud rahvused 1 366 2,5
Rahvus teadmata 1 224 2,2

 Elanikkonna jagunemine kodakondsuse järgi

Kodakondsus Arv (01.01.2021) %
Eesti 26 198 47,5
Vene 19 726 35,8
Ukraina 284 0,5
Valgevene 67 0,1
Läti 127 0,2
Leedu 108 0,2
Määramata 7 434 13,5
Muud 1 193 2,2
Andmed puuduvad 1 0,001
Viimati muudetud Teisipäev, 16 Märts 2021 15:53