Narva ja Ivangorodi piiriäärsed projektid said taas auhinnad

27. ja 28. mail toimus Tartus Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene (EstLatRus) piiriülese koostöö programmi lõppüritus "Piiriülese koostöö maagia".

EstLatRus programmi lõppüritusel Tartus osales kokku umbes 150 osalejat Eestist, Lätist ja Venemaalt. Üritusel esitleti programmi EstLatRus saavutusi ja tulemusi. Eriline tähelepanu oli pööratud projektidele, mis olid suunatud elukeskkonna ja loodusressursside kaitsele ja samuti tulevastele piiriülese koostöö programmidele 2014-2020 "Läti-Vene" ja "Eesti-Vene".

Kolme riigi EstLatRus programmi esindajad Priidu Ristkokk (Eesti), Ilze Krieva (Läti) ja Angelina Štšerbakova (Venemaa) märkisid oma esitlustes tänase koostöö tähtsust riikide piiriäärsete regioonide arenduses.
Tulevaste kahepoolsete piirikoostöö programmide juhtkomiteede esindajad andsid tähtsat informatsiooni uute piirikoostöö võimalustest kuni aastani 2020 - Julia Koger Eesti-Vene programmi kohta ja Jelena Pastuškova Läti-Vene programmi kohta. Jana Pavlenkova ja Andrei Mihhejev informeerisid regioonide prioriteetsusest edasiseks koostööks. Ida-Virimaa peamised prioriteedid on ettevõtluse arendus; veeturismi arendus, sh väikeste sadamate arendus; kultuuri ja ajaloolise mälestuse säilitamine ja kasutamine turismi, hariduse ja loomingumajanduse jaoks; tootmisparkide arendamine; inimeste koostöö elukeskkonna parendamiseks piiriäärsete alal.

Ürituse lõppedes autasustati kõige silmapaistvamaid projekte, mille tegevused toimusid ka Eesti territooriumil.
Neli Narva ja Ivangorodi ühisprojekti said eriauhinnad.

Projekti "Eesti-Vene unikaalse kindlustusansambli ühise turismitoote arendamine. II etapp/EstRusFortTour-2", mille käigus rekonstrueeriti Lossipark ning ehitati mugav juurdepääsutee Ivangorodi kindluse juurde, tunnustati 4 nominatsioonis "Parim projekti objekt" – rekonstrueeritud Lossipark, "Parim partnerlus" ja "Parim kommunikatsioon ja promo" – projekt osales pidevalt programmi üritustes, projekti pilt oli esitatud Brüsselis Euroopa päevade raames, samuti ka videoklipp, mis oli ette valmistatud projekti realiseerimise käigus. Projektijuht Natalia Orava märgiti ära nominatsioonis "Parim projektijuht".

Projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, II etapp/River promenaades" auhinnati 2 nominatsioonis "Parim projekti objekt" – Narva ülemine promenaad ja "Parim partnerlus". Selle projekti tulemusena rekonstrueeriti Narva poolel promenaadi ülemine osa (Pimeaia osa), Ivangorodi poolel ehitati valmis jõepromenaadi osa.

Suuremahuline projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine/LSP6", mille peamisteks töödeks on Narva bastioni "Viktoria" ja Ivangorodi kindluse püssirohu aida restaureerimine ja külastajatele avamine, sai auhinnad 3 nominatsioonis: "Parim partnerlus", "Parim kommunikatsioon ja promo" ja "Parim jätkusuutlikkus ja mõju tulevikus". Samuti oli projekt ära märgitud Eesti Siseministeeriumi poolt koostöö eest.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet on juhtivpartner kõigis eelnimetatud projektides.

Projekt "Regioonid peavad ligi meelitama investoreid/ 4investors" sai auhinna nominatsioonis "Regiooni pärl". Projekti raames loodi eeldused koostööpiirkondades ettevõtlust toetava infrastruktuuri arendamiseks Narvas ja Ivangorodis. Projekti vahenditest remonditi äri inkubaatori ruumid Ivangorodis ja osaliselt finantseeriti alajaama ehitust Kadastiku tööstuspargi territooriumil. IVIA SA on projekti juhtivpartner.

Tänaseks on Narva ja Ivangorod piiriäärsed koostöö projektid saanud 10 auhinda Eesti poolt ja 5 auhinda Venemaa poolt.

Kokku toetatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 50 projekti eelarvega 58,89 mln eurot.

united border logo

Selgitus:
Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.

Lisainfo:
www.forttour.net
www.ivia.ee

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet